Ფოტო-კონსტრუქტორი

ფოტოზე სასურველი ობიექტი - მაგალითად სახე, გამოყავით მსხვილად
გამოყავით სასურველი მონაკვეთი ფოტოზე
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
ატვირთეთ ნებისმიერი სურათი თქვენი ფოტოებიდან
ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებდეს 15 Mb
ex1
ex2
ex3
ex4