ატვირთეთ ნებისმიერი სურათი თქვენი ფოტოებიდან
ფოტოზე სასურველი ობიექტი - მაგალითად სახე, გამოყავით მსხვილად
გამოყავით სასურველი მონაკვეთი ფოტოზე
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებდეს 15 Mb
ex1
ex2
ex3
ex4