Nahrajte jakýkoli obrázek ze své knihovny
Zkuste vybrat velké objekty, například tváře
Zvýrazněte požadovanou oblast na fotografii
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
brick
0
Velikost souboru nejvýše 15 MB
ex1
ex2
ex3
ex4